We współczesnym świecie zarówno społecznym i publicznym, jak i biznesowym kluczową rolę odgrywają informacje. Umiejętność ich efektywnego przetwarzania i wykorzystania z myślą o realizacji celów przedsiębiorstwa w dużym stopniu decyduje o przewadze konkurencyjnej. Z uwagi na kluczowe znaczenie danych w działalności firm, instytucji, organizacji i innych podmiotów bardzo istotne jest zapewnienie im maksymalnego poziomu zabezpieczenia. Jak to zrobić? To możliwe w ramach współpracy z naszym zespołem. Posiadamy doświadczenie w doborze, projektowaniu i wdrażaniu polityk bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami prawnymi takimi jak Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane RODO czy innymi przepisami dotyczącymi danej branży.

Nasz zespół, w projektowaniu rozwiązań, nie skupia się wyłącznie na danych osobowych, lecz mając na względzie wagę informacji w dzisiejszym świecie kompleksowo planuje i wdraża dopasowane do klienta procedury. Wykonane przez nas polityki bezpieczeństwa nie są fikcyjne ale zawsze dostosowane do indywidualnych uwarunkowań, tak aby realnie funkcjonowały, ponieważ każda firma nawet działając w tej samej branży różni się od siebie np. liczbą personelu, rozkładem pomieszczeń czy lokalizacją budynków. Dlatego od nas nie otrzymasz „segregatora z procedurami do ustawienia na półce” ale faktycznie działające procedury. Oczywiście, w procesie tym ważną role odgrywa człowiek, który musi realizować wprowadzone rozwiązania.

Z naszym zespołem otrzymasz dokładne wytyczne co i kiedy należy robić. Ponadto po każdym wdrożeniu realizujemy szkolenia z przyjętych procedur a także z zasad cyberbezpieczeństwa, w tym ochrony przez wyciekiem danych czy phishingiem, co niewątpliwie wpływa na podniesienie poziomu ochrony informacji.

Skuteczne zabezpieczenie danych przed utratą i wykradzeniem

Zajmujemy się projektowaniem oraz wdrażaniem koncepcji, strategii i planów działania mających na celu ograniczenie ryzyka wykradzenia i utraty poufnych danych a w sytuacji wystąpienia incydentu bezpieczeństwa minimalizujących skutki zdarzenia. Dobieramy rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta i pomagamy je wdrożyć.

Doradzamy wybór najlepszych a do tego przystępnych finansowo rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, a następnie wprowadzamy je do infrastruktury informatycznej klienta. W zależności od potrzeb i wymagań możemy zapewnić wdrożenie rozwiązań mających na celu ciągłą ochronę informacji przed wyciekiem i phishingiem lub jednorazową pomoc, gdy pojawi się taka konieczność.

W ramach współpracy możemy opracować i wprowadzić rozwiązania

  • organizacyjne (polityki / procedury działania),
  • techniczne (zabezpieczenia infrastruktury IT)
  • fizyczne (zabezpieczenia poszczególnych pomieszczeń czy budynków poprzez systemy monitoringu wizyjnego, alarmowe czy kontroli dostępu).

Nasi specjaliści to:

  • audytorzy wiodący normy ISO 27001 (Technika informatyczna, Technika bezpieczeństwa, Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, Wymagania), którzy przygotują wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji (napiszą stosowne dokumenty a Twoja firma nie będzie na to tracić czasu)
  • doświadczeni informatycy, którzy zaproponują rozwiązania techniczne, wykonają wdrożenia i mogą wspierać Twoja firmę w ich eksploatacji
  • licencjonowani pracownicy zabezpieczenia technicznego, którzy zaplanują, wykonają montaż i uruchomienie systemów fizycznej ochrony budynku czy poszczególnych pomieszczeń

Tylko kompleksowe działania od planowania (procedury) poprzez zakup i wdrożenie, kończąc na eksploatacji wg przyjętych procedur pozwala na zapewnienie względnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa.

Jak pracujemy? – zabezpieczenie danych osobowych 

Poddajemy analizie wszystkie elementy bezpieczeństwa. Przeważnie rozpoczynamy od audytu, aby poznać daną firmę co na dalszych etapach pozwala nam dobrać rozwiązania dostosowane do konkretnego klienta. Na część audytową składa się ocena posiadanych procedur, stopień ich realizacji, ocena infrastruktury IT w tym szczególna uwagę zwracamy na kopie bezpieczeństwa i plany ciągłości działania, jako te, które mają zapewnić minimalizacje skutków nieprzewidzianych przestojów, również tych wynikających z ataku hakerskiego.

W równym stopniu dbamy również o funkcjonowanie sieci komputerowych, połączeń internetowych czy poczty elektronicznej, ponieważ są to częste źródła wycieku danych osobowych. Dzięki nam możesz skupić się na swojej podstawowej działalności biznesowej, bo wiesz, że ochrona kluczowych zasobów przed phishingiem i cyberprzestępcami jest realizowana wg najlepszych praktyk.

Tak naprawdę, pomagamy w organizacji pracy i procesów tak, żeby przebiegały maksymalnie sprawnie przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka utraty danych firmowych.

W naszej ocenie procedury i polityki działania piszę się dla ludzi, nie dla przedsiębiorstwa. Uwzględniając, na etapie planowania, specyfikę i wymagania firmy / instytucji czy innego podmiotu staramy się stworzyć takie procedury bezpieczeństwa, aby były realne do wykonania. Procedura bezpieczeństwa ma NIE PRZESZKADZAĆ podczas pracy na komputerze, drukowaniu dokumentów, obsługi poczty elektronicznej czy rozmowie telefonicznej. Pracownik, wykonując te codzienne, proste czynności samoistnie ma realizować procedury.

Oczywiście wymaga to wyrobienia odpowiednich nawyków bezpieczeństwa przetwarzania danych, ale z naszym zespołem będzie to łatwiejsze. Wykonamy odpowiednie szkolenia a wiedze przekażemy w luźny sposób – mało teorii a max przykładów.

„Dobrze zaplanowana i wdrożona procedura to taka, która działa podczas każdej czynności pracownika”

Analiza ryzyka oraz procedury bezpieczeństwa

U podstaw wszystkiego jest analiza ryzyka przedsiębiorstwa. Posiadamy w tym zakresie wypracowane i sprawdzone metody analizy ryzyka oparte o wymagania normy ISO 27001, które w niejednej już firmie znalazły zastosowanie.

Najprościej ujmując, klient dostarcza nam informacje o sobie a my wskazujemy jakie zagrożenia mogą nastąpić i jak im zaradzić. Tak powstają plany działania i procedury bezpieczeństwa oparte na prawdziwej analizie sytuacji klienta, w tym specyfiki branży w jakiej działa.

Cenne dane osobowe pod dobrą opieką

Każdego klienta traktujemy w sposób indywidualny, z uwzględnieniem specyficznych dla jego działalności potrzeb i wymagań. Potrafimy dobierać optymalne metody, techniki i narzędzia w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i danych firmowych bez względu na branżę i skalę prowadzonego biznesu. Wiedzą i doświadczeniem wspieramy małe firmy usługowe, duże zakłady produkcyjne, lokalne urzędy i międzynarodowe organizacje.

Ochrona danych osobowych i danych firmowych jest z naszą pomocą skuteczna, fachowa i całościowa. Stawiamy na rzetelność, profesjonalizm i uczciwe warunki współpracy. Gwarantujemy wsparcie merytoryczne na każdym etapie. Zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszych usług!