Jeśli chcesz upewnić się, że Twoja firma jest dobrze zabezpieczona przed atakami hakerskimi i wyciekami danych, możesz zdecydować się na audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych oferowany przez naszą firmę. Rzetelnie sprawdzimy zabezpieczenia infrastruktury IT i zidentyfikujemy możliwe luki w zabezpieczeniach.

Opracujemy dla Twojej firmy kompleksową dokumentację bezpieczeństwa informacji, a także przeprowadzimy szkolenia dla Twoich pracowników, dzięki którym dowiedzą się, jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe i firmowe podczas codziennej pracy.

 

W jaki sposób wykonujemy audyt bezpieczeństwa IT w firmie?

Sprawdzenie skuteczności zabezpieczeń systemów informatycznych firmy wymaga bardzo kompleksowego podejścia. Profesjonalny audyt bezpieczeństwa IT polega na metodycznym badaniu wszystkich aspektów infrastruktury, które potencjalnie mogłyby być narażone na atak hakerski.

Duże znaczenie ma czynnik ludzki, dlatego kluczowe jest działanie prewencyjne w postaci cyklicznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji, cyberbrzpieczeństwa jak również procedur obowiązujących w firmie. Tylko aktualna wiedza z zakresu możliwych wektorów ataku na firmę, w tym ciągle ponawianych wiadomości phishingowych jest gwarancją minimalizowania ryzyka ataku hakerskiego.

Bezpieczeństwo sieci

Przede wszystkim kluczowe są urządzenia zapewniające Twojej firmie dostęp do sieci Internet. Niemniej ważne są wszystkie urządzenia podłączone do sieci wewnętrznej. Zasadą jest, iż w sieci firmowej każde urządzenie musi posiadać aktualne oprogramowanie a sprzęt posiadający jakikolwiek panel kontrolny musi być odpowiedni zabezpieczone, w tym MUSI być zmienione domyślne hasło producenta, o czym wiele osób zapomina.

Bezpieczeństwo danych

W ramach profesjonalnego audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych rzetelnie badamy wszystkie elementy infrastruktury IT w firmie. Sprawdzamy nie tylko same serwery, lecz także kontrolę dostępu do nich i uprawnienia przyznane pracownikom. Zakres autoryzacji pracownika musi być zgodny z zakresem jego obowiązków oraz politykami bezpieczeństwa firmy. Rzetelnie zbadamy Twoje procedury i wykonamy audyt zakresu ich wdrożenia tak aby nie był one fikcją, ale faktycznie działającym zabezpieczeniem organizacyjnym.

Kopie bezpieczeństwa

Duże przedsiębiorstwa opierają swoje bezpieczeństwo informatyczne przede wszystkim na kopiach zapasowych. Z tego względu audyt systemów IT w firmie polega również na analizie tego, czy wykonany backup faktycznie działa.

W naszego doświadczenia wynika bowiem, iż w wielu przypadkach przeglądane są jedynie logi wykonania kopii, podczas gdy w sytuacji kryzysowej okazuje się, że kopia nie zawiera danych lub jest problem z odzyskaniem danych. Dlatego kluczowe jest, aby kopie wykonywane były w systemie 3-2-1 tj. 3 kopie bezpieczeństwa, co najmniej na 2 nośnikach i co najmniej jedna kopia poza strukturą informatyczną firmy.

Raport o stanie zabezpieczeń systemów informatycznych

Po wykonaniu audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych firmy przystępujemy do sporządzenia rzetelnego raportu. Raport zawiera stan zastany, nasze obserwacje i badania, podczas których wykazujemy i dokumentujemy wszystkie niezgodności. Mogą one wynikać z zaniechań pracowników lub wadliwie wdrożonych procedur bezpieczeństwa. Posiadanie takiego raportu daje jasną informacje dla zarządu jakie są konieczne działania, aby podnieść poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych w firmie.

Jakie szkolenia informatyczne dla firm prowadzimy?

Mamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu szkoleń, na których kadra pracownicza może się dowiedzieć wielu wartościowych rzeczy na temat ochrony i bezpieczeństwa informacji. Organizujemy szkolenia z zakresu RODO, cyberbezpieczeństwa czy obsługi systemów informatycznych.

W ramach pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD) realizujemy szkolenia bieżące dla pracowników z zakresu obowiązujących w firmie procedur, polityk czy regulaminów, które opracowujemy dla klienta.

Wierzymy, że posiadanie odpowiedniej, aktualnej wiedzy przez pracowników znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa danych w firmie, nie mniej niż posiadanie najnowszych rozwiązań z zakresu IT czy ochrony fizycznej.

SaveSoft – profesjonalne audyty bezpieczeństwa IT i szkolenia informatyczne dla firm

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty naszej firmy. Bardzo chętnie przeprowadzimy dla Ciebie profesjonalny audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych. W razie potrzeby sprawnie zorganizujemy też szkolenia i wdrożenia polityk bezpieczeństwa, by pracownicy wiedzieli, w jaki sposób bezpiecznie przetwarzać dane osobowe i informacje strategiczne firmy. Skontaktuj się z nami już teraz!