Głównym obszarem naszej działalności jest kompleksowa obsługa informatyczna firm i instytucji oraz ochrona danych osobowych. Priorytetem w naszych działaniach zawsze jest szeroko pojęte bezpieczeństwo danych firmowych. Wykonujemy audyty bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, procedur bezpieczeństwa oraz realizacji założeń normy ISO 27001. Pełnimy rolę Inspektora Ochrony Danych. Przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Dostarczamy i wdrażamy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa komputerowego dostosowane do potrzeb każdego klienta uwzględniając potrzeby zabezpieczeń organizacyjnych (polityki, procedury i plany działania), technicznych (bezpieczeństwo komputerowe) a także fizycznych (zabezpieczenia budynków). Realizujemy usługi instalacyjne i wdrożenia systemów zabezpieczeń takich jak monitoring wizyjny, systemy alarmowe czy kontrola dostępu.

Główne obszary działalności SaveSoft to:

 • obsługa informatyczna firm i instytucji
 • ochrona informacji w firmie w tym ochrona danych osobowych
 • opracowywanie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa w oparciu o wymagania RODO i innych dokumentów normalizujących np. wg normy ISO 27001
 • opracowywanie procedur i innych dokumentacji bezpieczeństwa według przepisów branżowych np. przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej według wymagań Komunikatu UKNF z dnia 23 stycznia 2020 roku dla podmiotów nadzorowanych (agencje ubezpieczeniowe)
 • cyberbezpieczeństwo
 • instalacje systemów alarmowych, kontroli dostępu oraz monitoringu wizyjnego

Skuteczne zabezpieczenie danych przed utratą i wykradzeniem

Zajmujemy się projektowaniem oraz wdrażaniem polityk, procedur i planów działania mających na celu ograniczenie ryzyka wykradzenia i utraty poufnych danych a w sytuacji wystąpienia incydentu bezpieczeństwa minimalizujących skutki zdarzenia. Dobieramy rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta i pomagamy je wdrożyć.

Doradzamy wybór najlepszych a do tego przystępnych finansowo rozwiązań, a następnie wprowadzamy je do infrastruktury informatycznej klienta. W zależności od potrzeb i wymagań możemy zapewnić wdrożenie rozwiązań mających na celu ciągłą ochronę informacji przed wyciekiem i phishingiem lub jednorazową pomoc, gdy pojawi się taka konieczność.

W ramach współpracy możemy opracować i wprowadzić rozwiązania:

 • organizacyjne (polityki, procedury i plany działania),
 • techniczne (zabezpieczenia infrastruktury IT)
 • fizyczne (zabezpieczenia poszczególnych pomieszczeń czy budynków poprzez systemy monitoringu wizyjnego, systemy alarmowe czy kontroli dostępu).

Nasi specjaliści to:

 • audytorzy normy ISO 27001 (Technika informatyczna, Technika bezpieczeństwa, Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, Wymagania). W oparciu o najlepsze i najbardziej aktualne wytyczne przygotują wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji (napiszą stosowne dokumenty a Twoja firma nie będzie na to tracić czasu)
 • doświadczeni informatycy, którzy zaproponują rozwiązania techniczne, wykonają wdrożenia i mogą wspierać Twoja firmę w ich eksploatacji
 • licencjonowani pracownicy zabezpieczenia technicznego, którzy zaplanują, wykonają montaż i uruchomienie systemów fizycznej ochrony budynku czy poszczególnych pomieszczeń

Tylko kompleksowe działania od planowania (plany i procedury) poprzez zakup urządzeń czy oprogramowania, następnie wdrożenia, kończąc na eksploatacji wprowadzonych rozwiązań pozwala na zapewnienie względnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do współpracy!